Leerlingen en Examenresultaten 2022.

Leerlingen, leeftijden en examenresultaten per leerling (I.v.m. privacy zijn de namen van de leerlingen gefingeerd!). Indien u de naam aan kunt klikken kunt U lezen wat de ervaringen zijn van genoemde leerling c.q. cursist. Indien van toepassing is een actie foto tijdens de lessen c.q. het examen bijgevoegd.

Naam leerling       Geslaagd Praktijkexamen
AVB 2022
Geslaagd Praktijkexamen
AVD 2022
  Tineke (46 jaar)   Eerste keer  
  Ties (43 jaar)   Eerste keer  
  Hein (29 jaar)   Eerste keer Foutloos  
  Co (58 jaar)   Eerste keer  

Examenresultaten 2022:


Slagingspercentage PraktijkexamenAVB:    %Totaal4examens
Slagingspercentage PraktijkexamenAVD:     %Totaal   examens
Slagingspercentage PraktijkexamenAVD:    %Totaal via Motorrijschool Betti


Zie de officiële website van het CBR
met de resultaten van MotorRijschool Ferdinand: