Tarieven.   Onderstaand geldt alleen voor Motorrijschool Ferdinand.
 
 
Pakket I: € 1230,00
 • Totaal 10 dagdelen praktijkrijlessen VoertuigBeheersing en VerkeersDeelname.
 • 2  dagdelen  Examen Voertuigbeheersing AVB en Verkeersdeelname AVD en begeleiding examen.
 • Totaal aantal les dagdelen 12  (=  effectief ca. 24 uur)
 • Extra kosten: Theorie Examen,  Studiepakket, GezondheidsVerklaring, Aanvraag rijbewijs (totaal ca. € 175,00)
Pakket I <> I (S):  € 1155,00
 • Totaal 9 dagdelen praktijkrijlessen VoertuigBeheersing en VerkeersDeelname.
 • 2  dagdelen  Examen Voertuigbeheersing AVB en Verkeersdeelname AVD en begeleiding examen.
 • Totaal aantal dagdelen 11  (= effectief ca. 22  uur)
 • Extra kosten: Theorie Examen,  Studiepakket, GezondheidsVerklaring, Aanvraag rijbewijs (totaal ca. € 175,00)
Pakket I (S):  € 1080,00
 • Totaal 8 dagdelen praktijkrijlessen VoertuigBeheersing en VerkeersDeelname.
 • 2  dagdelen  Examen Voertuigbeheersing AVB en Verkeersdeelname AVD en begeleiding examen.
 • Totaal aantal dagdelen 10  (= effectief ca. 20  uur)
 •  Extra kosten: Theorie Examen, Studiepakket, GezondheidsVerklaring, Aanvraag rijbewijs (totaal ca. € 175,00)
 
Pakket II: € 1590,00
 • Totaal 15 dagdelen praktijkrijlessen VoertuigBeheersing en VerkeersDeelname.
 • 2  dagdelen  Examen Voertuigbeheersing AVB en Verkeersdeelname AVD en begeleiding examen.
 • Totaal aantal dagdelen 15 (= effectief ca. 30 uur)
 •  Extra kosten: Theorie Examen, Studiepakket, GezondheidsVerklaring, Aanvraag rijbewijs (totaal ca. € 175,00)
Opm. Pakket I (S) is uitsluitend van toepassing voor leerlingen die in het bezit zijn van rijbewijs B en een flinke portie feeling hebben t.a.v. het motorrijden en tevens de nodige brommer (liefst schakelbrommer) ervaring hebben. Goed gemotiveerd en leergierig zijn en een stootje (b.v. kritiek) goed kunnen verdragen.

Pakket Getrapt A (=A Indirect); € 465,00: - Max. 2 dagdelen praktijkrijlessen VerkeersDeelname (met aanvullend vier AVB oefeningen) .
- Examenkosten Verkeersdeelname AVD Getrapt A (=Indirect) en begeleiding examen.
 
Naast genoemde pakketten kunnen praktijklessen ook al of niet geclusterd worden tot spoedpakketten en/of elke andere combinatie. Pakket op basis van losse lessen is idem mogelijk. Pakketprijzen mogen in 3 termijnen  betaald worden.

Stoppen met de Motoropleiding is altijd mogelijk; dat geldt zowel op initiatief van de leerling als (met reden) op initiatief van de instructeur. Verrekening vindt dan plaats op basis aantal afgenomen dagdelen.

Losse lessen € 50,00 per uur
Proefles kost € 50,00, doch gratis na inschrijven als cursist.